| در پوست ببر | مجید نفیسی |

زنی که با خاطرات مردش زندگی می‌کرد | محمد محمدعلی