برچسب: هوش مصنوعی

  • فتومونتاژ 

    فتومونتاژ 

    نقطه عطف کار هوش از جایی آغاز می‌شود که به همراه هوسمان به بالتیک می‌رود و آنجا با عکسی عجیب مواجه می‌شود که در آن، عکس پسر سرباز صاحب‌خانه پنج بار بر روی یک عکس قدیمی از مردان یونیفورم پوش قرار گرفته بوده‌است

    Continue reading