برچسب: هژمونی

  • بیزارم از بی تفاوت‌ها

    بیزارم از بی تفاوت‌ها

    آن‌که زنده است نمی‌تواند به‌راستی شهروند باشد و موضع‌گیری نکند. بی‌تفاوتی کاهلی است، انگل‌وارگی است، بی‌جربزگی است. زندگی نیست و ازاین‌روست که من از بی‌تفاوت‌ها بیزارم.

    Continue reading