برچسب: و این شعبده باز

  • منظومه ويرانی | زیبا کرباسی

    منظومه ويرانی | زیبا کرباسی

    روي سيمهاي لخت برق خوابيده ام اين شبها و باراني كه از سقف ترك خورده اتاقم ميچكد سيل نميشود مرا نميبرد خواب خواب و چند بادكنك رنگي، خواب و يك جفت گوشوار خواب رفته و يك كلاه ذوذنقه كاغذي براي جشن نو اين همه خواب كافي است.

    Continue reading