برچسب: پايان دادن به حكمِ خداوند

  • پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو

    پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو

    پايان دادن به حكمِ خداوند را آنتونن آرتو در سال ۱۹۴۶ پس از نه سال بستری شدن و مراقبت درمانی در آسایشگاه، برای اجرایی رادیویی نوشت . اجرایی که پخش آن ممنوع اعلام شد. با وجود ضعف جسمی در این سال های آخر عمر خود هر روز برای نظارت بر ضبط این اثر و ساخت…

    Continue reading