برچسب: پستانهای سفت و نمناک

  • ادبیات شهوانی

    ادبیات شهوانی

    سرم را روی پستانهای سفت نمناکش نهادم و حالا صدای ضربان منظم و آهسته قلبش را می شنیدم و بعد ضربه ها شتابی نداشتند ادبیات شهوانی داستان‌ها و گزارش‌های حقیقی و مجازی روابط جنسی انسان را در برمی‌گیرد. شعر شهوانی نوعی شعر هجو که در آن با لحن بی‌پروا و گستاخانه، به مسایل جنسی و…

    Continue reading