برچسب: پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

  • | ابر بارانش گرفته | شمیم بهار |

    | ابر بارانش گرفته | شمیم بهار |

    من اتاقی چیز نداشتم یعنی این جا از این حرف ها نداریم و کار روزنامه است و من زیاد اصلاً توی اداره نیستم و کارم را همان گوشه کنارها می کنم این بود که دیدم اگر گیتی بیاید توی اداره و راست بیاید سراغ من بچه ها هزار و یک فکر می کنند خلاصه کارها…

    Continue reading