برچسب: پیر آگوست رنوآر

  • گابریل با پیراهن باز در موزه هنرهای معاصر تهران

    گابریل با پیراهن باز در موزه هنرهای معاصر تهران

    گابریل با پیراهن باز (به فرانسوی: Gabrielle Avec la Chemise Ouverte) یکی از نقاشی‌های رنگ روغن پیر آگوست رنوآر است که از گابریل رنار، مدل و دایه خانواده‌اش، کشیده است. این نقاشی اکنون در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود و به دلیل بازبودن پیراهن مدل، این نقاشی پس از انقلاب فاشیستی اسلامی آخوندی ۱۳۵۷…

    Continue reading