برچسب: چاه بابل

 • رضا قاسمی ـ سرژ برینگلف- گارون گارون

  رضا قاسمی ـ سرژ برینگلف- گارون گارون

  این قطعه که بر روی یکی از آهنگ های بلوچی است یکی از قطعات یک آلبوم 50 دقیقه ایست که رضا قاسمی و سرژ برینگلف در سال 1991 بطور مشترک کار کرده اند. این آلبوم هیچگاه منتشر نشد به دلیل آنکه برای سی دی شدن باید یکی دو قطعه دیگر هم به آن اضافه می…

  Continue reading

 • | پرتگاه | رضا قاسمی |

  | پرتگاه | رضا قاسمی |

  دامنت را بپوش. در روز برهنه تری تا به تاريکی. تو با دشنه زاده شدی، من با بريدگی. تمام شيشه های شکسته، تمام شيشه های نوک تيز راه می زنند بر من.

  Continue reading