برچسب: کمپانی دوزخ

  • خواب چسبناک پروانه در تبعید | مریم هوله

    خواب چسبناک پروانه در تبعید | مریم هوله

      در بیراهه هایش     چرخ ِ فرار می زند      غده ی وطن… آژیر ِ دیوارها اجازه نمی دهد     مثل ِ آدم رفت! ** تب    در سکوت ِ دویدن… دریاست   در مرگ ِ آب… گوش کن … مرداب    یک صداست… تو کجایی در؟ سعی نکن در اجاره ی اجازه هات    قدم بزنی! حماقت است در تجربه…

    Continue reading