برچسب: یهودیان ایرانی

  • من یک زن انگلیسی بوده­ام | فريبا صديقيم

    من یک زن انگلیسی بوده­ام | فريبا صديقيم

    مک می زند. درست چهل و پنج دقیقه است که دارد مک می­زند. صدای پایین رفتن قطرات شیر را از گلویش می­شنوم و آنها را می­شم‍‍ارم ؛دقیقه­ای سی بار! گاه تا یک ساعت و نیم هم ادامه می­یابد. به گلدان گوشه­ی اتاق خیره می­شوم و به حرکت ریز برگ­های آن چشم می­دوزم. این برگ­ها تازگی­ها…

    Continue reading