برچسب: یک قهوه چی

  • | ننویس تا ننویسم | یارعلی پورمقدم |

    | ننویس تا ننویسم | یارعلی پورمقدم |

    بله. اسم داستان من بود. می‌خواهم یک اعتراف بکنم. وقتی خواستیم کتاب سوم را منتشر کنیم، گفتم کتاب باید به اسم داستان من باشد. وقایع داستان من در پاگرد دوم اتفاق می‌افتاد. آقای گلشیری گفت پس اقلا لوکیشن را ببر به پاگرد سوم که با کتاب سوم ما همخوانی داشته باشد. من هم داستان را…

    Continue reading