برچسب: 三島 由紀夫

  • چهره‌ی هولناک عریان‌

    چهره‌ی هولناک عریان‌

    از بینِ آن‌همه، فقط یک چیز مثل روز روشن بود، چیزی که هم مرا به وحشت می‌انداخت و هم می‌رنجاند، قلب‌ام را از عذابی عظیم پر می‌کرد. و آن حالتی بود که بر چهره‌ی مردانِ جوانی نقش بسته بود که داشتند معبد را حمل می‌کردند؛ حالتِ فحاش‌ترین و عریان‌ترین شکلِ مستی در جهان

    Continue reading