برچسب: ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ

  • پیامبر اسلام یک پدوفیل بود!

    پدوفیل یک نوع بیماری است، و این نوع بیمارها میل جنسی به کودکان و خردسالان دارد. پدوفیلی به شکل دقیق، به صورت “تخیلات مکرر، شدید و تحریک‌ کننده و یا رفتارهای مرتبط با فعالیت جنسی نسبت به یک کودک یا کودکان نابالغ -عموما ۱۳ سال یا کمتر- در یک دوره حداقل شش ماهه” تعریف می…

    Continue reading