برچسب: Apocalyptic and post-apocalyptic fiction

  • ادبیات داستانی رستاخیزی و پسارستاخیزی

    ادبیات داستانی رستاخیزی و پسارستاخیزی

    ادبیات داستانی رستاخیزی و پَسا-رَستاخیزی نام زیرگونه‌ای از ژانر علمی-تخیلی است که به‌طور خاص به ماجراهای پیش آمده در فضای پس از فاجعه‌ای بزرگ می‌پردازد. در این زیرگونه اکثراً انسانیت نابود شده و جز اندکی از آن باقی نمانده و نجات‌یافتگان با تبعات فاجعه در گیر هستند. این زیرگونه از دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم یعنی زمانی که امکان نابودی جهانی…

    Continue reading