برچسب: Appendice per una supplica

  • انگشت روی حفره جمجمه | لا روکا

    انگشت روی حفره جمجمه | لا روکا

    Ketty La Rocca, Appendice per una supplica, 1972 from Kadel Willborn on Vimeo. اندام جنسی زن (بدون مو)، هنر La Rocca شامل شعر بصری ، هنر تجسمی و اجرا است. او زبان ، تصاویر و صحنه های دنیای روزمره را کاوش کرد. او بر تصویربرداری از بدن تأکید کرد. از دهه 1970 او مطالعه گسترده ای روی…

    Continue reading