برچسب: Conceptual art

  • هنر مفهومی

    هنر مفهومی یا کانسپچوآل آرت (به انگلیسی: Conceptual art) گونه‌ای از هنرهای تجسمی است که در آن مفهوم یا ایدهٔ موجود در اثر، بر زیبایی‌شناسی معمول و مواد به‌کار رفته برای خلق آن اولویت دارد. در هنر مفهومی، ایده یا مفهوم مهم‌ترین جنبهٔ کار است. جوزف کسوت، یک و سه صندلی (۱۹۶۵)شیوه‌های هنر مفهومیچیدمان (Installation):…

    Continue reading