برچسب: Émile Zola

  • «من متهم می‌کنم …!» | امیل زولا

    «من متهم می‌کنم …!» | امیل زولا

    ژانویه ۱۸۹۸: نامـــــــه‌ی سرگشاده‌ی امیل زولا emile zola خطاب به رئیس جمهور وقت فرانـــسه در روزنامه‌ی اورر (L’Aurore) چاپ شد. عنوان نامه بود: «من متهم می‌کنم!» (“J’Accuse”). این عنوان با حروف درشت تیتر اول روزنامه شد و به یک نماد تاریخی تبدیل گشت: نماد تعهد روشنفکرانه.

    Continue reading