برچسب: Erotiske thrillere

  • معلم پیانو | درد، مازوخیسم، موزیک و عشقی که نیست

    معلم پیانو | درد، مازوخیسم، موزیک و عشقی که نیست

    معلم پیانو فیلمی است در مورد گرایش‌های جنسی برآورد نشده و درگیرهای عقده‌های جنسی. اریکا استاد موسیقی کلاسیک با تماشای فیلم‌های سکسی و چشم‌چرانیِ سکسی خود را ارضا می‌کند. والتر، هنرآموز جوان، به او اظهار عشق می‌کند، اما اریکا خواستار اعمال سلطهٔ جنسی بر اوست و او را به تبعیت از فرامین بیمارگونه‌اش فرامی‌خوانَد. مبارزه‌ای…

    Continue reading