برچسب: Homo erectus

  • آیا فن آوری ما را در نهایت نابود خواهد کرد؟

    امین قضایی امروزه اکثر مباحث درباره فن آوری و آینده بشریت گرفتار اندیشه های آخرالزمانی متاثر از عقاید مسیحی-یهودی شده و یا اینکه به ورطه بدوی گرایی و طبیعت پرستی افتاده اند. در هر حال، از آنجایی که آینده بشریت با بحث فن آوری گره خورده است، ما چاره ای نداریم این بحث را مطرح…

    Continue reading