برچسب: La maja desnuda

  • ماخای برهنه

    ماخای برهنه

    گویا که خود نقاش دادگاه و مورخ رسمی خاندان سلطنتی اسپانیا بود، در این اثر زنی مادریدی را نشان می‌دهد که در فضایی تیره و بر روی تختی کاملاً برهنه دراز کشیده و به فضای مقابلش خیره شده‌است. «ماخا» و «ماخو» القابی بود که به ترتیب به زنان و مردان مادریدی در قرن هجدهم و…

    Continue reading