برچسب: MahsaAmini‌

  • و خون‌هایی که هیچ‌وقت از ذهن‌مان پاک نمی‌شوند | پادکست

    و خون‌هایی که هیچ‌وقت از ذهن‌مان پاک نمی‌شوند | پادکست

    35anj · و خون‌هایی که هیچ‌وقت از ذهن‌مان پاک نمی‌شوند سلام بر آیندگان؛و خون‌هایی که هیچ‌وقت از ذهن‌مان پاک نمی‌شوند……………………………………………..نویسنده و کارگردان: ناما جعفریگوینده متن: ری‌را آزادیخواننده و ترانه اول: مهدی یراحی | سرود زن اجرای دوم: سرود گروهی برابری، برای زنانصدا و متن دوم: پیام فتوحیه‌پورخواننده و ترانه پایانی: رقص آزادی | دریا دادور

    Continue reading