برچسب: Muslim Girl

  • در معراج زنانی از اُمتم

    بر اساس کتب و فرمایشات بزرگان چسلام، زنان مومنه‌ای که همانند تصویر زیر خود را اینگونه نپوشانند در روز قیامت از موی خود آویزان می‌شوند و گوشت بدن خود را میخورند. امیرالمومنین علی (سگ‌کش) میفرماید : روزی من و فاطمه به محضر پیامبر (کصخل و بچه‌باز) رسیدیم، ایشان را گریان و محزون دیدیم. سوال کردیم…

    Continue reading