برچسب: Robert Musil

  • اگر دیگر ادبیاتی در میان نباشد چه؟

    اگر دیگر ادبیاتی در میان نباشد چه؟

    هیچ داستانی تا به امروز نه حکومتی را به دست گرفته نه انقلابی به پا کرده است . اما اگر داستان را بیشتر ادامه بدهیم و دورتر ببریم ، ادبیات می‌تواند ، از دور ، طرح دگرگونی‌هایی را بریزد . ادبیات حتی می تواند کاری کند که انقلاب آینده به گونه‌ای باشد که در آن…

    Continue reading