برچسب: stopexecutionsiniran

 • ‎هرگز نامشان فراموش نخواهد شد | پادکست

  ‎هرگز نامشان فراموش نخواهد شد | پادکست

  35anj · ‎به زخم تن خواهرم، به پاس خون برادرم | پادکست جمهوری ‌اعدام اسلامی محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از مبارزان راه آزادی ایران را در ۱۷ دی ۱۴۰۱ کُشت. رژیم کودک‌کُش با این اعدام‌ها مرگ خودش را جلوتر انداخت. ……………نویسنده و کارگردان: ناما جعفریگوینده متن: ری‌را آزادیصدای اول: پدر محمد مهدی کرمی…

  Continue reading

 • هشدار، کائنات در کمین شماست 

  هشدار، کائنات در کمین شماست 

  درباره جمله منتسب به محمدمهدی کرمی

  Continue reading

 • آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست

  آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست

  35anj · آتش این انقلاب روشن روشن است | پادکست صد روز از جنگاوری ایرانیان دلیر برای آزادی از شر اهریمن می‌گذرد و ما بر این باوریم که: امسال سال خونه، حکومت کثیف آخوندی و رهبر الدنگش نابوده.……………………..نویسنده و کارگردان: ناما جعفریگوینده متن: ری‌را آزادیصدای اول: مادر امید مویدی | از کشته‌شدگان راه آزادی در…

  Continue reading