ترجمه‌ی “کتابچه راهنمای مدافعان شهری” که جان اسپنسر اول برای اوکراین نوشته بوده…

کتابچه راهنمای مدافعان شهری

دستورالعمل استراتژی ها و تاکتیکهای دفاع از یک شهر

دانلود پی دی اف

سقوط جمهوری اسلامی راه نجات ایران و خاورمیانه. پیروزی ما در شکست جمهوری اسلامی است و ما راهی جز پیروزی نداریم. هیچ چیزی جلو دار مردم انقلابی نخواهد بود، حتی باران گلوله‌های جنگی که بر سر مردم روانه می‌کنند. بجنگ تا بجنگیم. روز و شب‌های سختی پیش روی جلادان جمهوری‌اسلامی است…