روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، برنده جايزه جهانی آکسفام

دیدگاهتان را بنویسید