افشای ۲۷۹ انجمن وابسته یا همکار مجاهدین خلق در سراسر جهان

در این رشتو قصد دارم شما را با 279 انجمن وابسته یا همکار مجاهدین خلق در سراسر جهان آشنا کنم از ایرانیان سراسر جهان درخواست میکنم این لیست را ببینند تا بیشتر این مراکز را بشناسند.

این 279 انجمن و مرکز و مسئولانش که اسامی آنان را مشاهده خواهید کرد به صورت علنی و واضح همکار یا عضو مجاهدین خلق هستند که بیانیه حمایتی از آنان را امضا کرده اند مواظب آنان در کشورهایی که هستید باشید

اما ماجرا چیست؟ مدتی قبل مستندی به اسم(بچه های کمپ اشرف)توسط سارا معین از 4 کودک عضو سابق مجاهدین خلق ساخته شد که در آن از کودک سربازی این کودکان و نقض حقوق بشر علیه کودکان در کمپ اشرف پرده برداشته که باعث عصبانیت مجاهدین خلق شده

این مستند باعث ایجاد یه موج تخریبی علیه مجاهدین خلق میشه و یهویی 279 انجمن در سراسر جهان در راستای حمایت از رجوی و گروهش با صدور بیانیه ای مشترک به تخریب این مستند پرداخته و از مجاهدین حمایت کردند تا اینجوری رجوی و تیمش از فشار خارج بشند

تمام این 279 انجمن خودشان با افتخار اعلام کردند که از مجاهدین خلق حمایت می کنند در ادامه اسامی این مراکز بنا بر کشوری که در آن ساکن هستند را منتشر میکنم تا ایرانیان ساکن این کشورها بتوانند این مراکز را بشناسند

مراکز و انجمن های وابسته یا همکار مجاهدین خلق در #نروژ ایرانیان ساکن نروژ اسامی مدیران این را به ذهن بسپارید

مراکز و انجمن های وابسته یا همکار مجاهدین خلق در #سوئیس

مراکز و انجمن های وابسته یا همکار مجاهدین خلق در #کانادا

مراکز و انجمن های وابسته یا همکار مجاهدین خلق در #آلمان 8

مراکز و انجمن های وابسته یا همکار مجاهدین خلق در #سوئد

لیست کامل این افشاگری را در این رشته توییت ببینید